Společnost
Inteplast je rodinný podnik založený v roce 1972, tradičně zaměřený na automobilový sektor, průmysl a domácnosti. Nabízíme veškeré zkušenosti, které jsme nashromáždili za 40 let působení v těchto průmyslových sférách. Tato zkušenost spolu s efektivitou a pružným přístupem, pílí a závazkem vůči kvalitě jsou hlavními pilíři, které nám umožňují nabízet řešení schopná uspokojit potřeby klientů ve vysokém standardu jakosti dle požadavků.
Poslání, vize a hodnoty
Poslání, vize a hodnoty
Přinášet hodnotu našim klientům dodávkami vysoce kvalitních produktů za konkurenceschopné ceny v souladu s jejich specifickými potřebami a nabídnout tak globální řešení. Inteplast chce vytvořit dlouhodobá partnerství založená na vzájemné důvěře a nabízet řešení vycházející z nejnovějších technologií. Usilujeme o maximální konkurenceschopnost, a proto využíváme vysoce automatizované procesy. Nabízíme podporu a řešení od fáze vývoje produktu až po konečný výrobní proces a použití.

Postoj společnosti Inteplast
Cílem společnosti Inteplast je dosáhnout provozní dokonalosti. To vše je možné jen díky kolektivnímu úsilí, týmové práci, neustálé komunikaci s klientem, proaktivnímu přístupu, kontinuálnímu hledání nových řešení a trvalému zlepšování. Věříme v udržitelnost a jsme ohleduplní vůči životnímu prostředí. Garantujeme zachování důvěrnosti dat a bezpečné nakládání s informacemi a údaji našich zákazníků.


Náš závazek kvality
V Inteplast jsme přesvědčeni, že prostředkem ke splnění očekávání klienta je absolutní kvalita: kvalita našich výrobků a všech s tím spojených firemních postupů.
Certifikace, jejichž je naše společnost držitelem, potvrzují silnou historii závazku kvality společnosti Inteplast.
Splňujeme požadavky norem:
- UNE-EN ISO 9001, standardizovaná výroba v souladu s kritérii stanovenými bezpečnostním systémem.
- UNE-ISO/TS 16949, sériová výroba a náhradní díly v automobilovém průmyslu, přeneseno i na oblast zdravotnictví.
- UNE-EN ISO 14001, zaručující existenci systému environmentálního managementu.
- ISO 13485 upravující výrobu zdravotnických přístrojů.
- ISO 27000, pro systémy řízení bezpečnosti informací.
Inteplast S.A.    Ctra. Camprodon km.2, 17813 Vall de Bianya    Tel. +34 972 29 30 03    info@inteplast.es    www.inteplast.es
Inteplast CZ.    Prumyslova 8, Verne Industrial Park, 43151 Klasterec nad Ohri    Tel. +34 972 29 30 03    info@inteplast.cz    www.inteplast.cz

We use web and third-party cookies to improve your user experience and our services by analysing your browsing on our website.

If you continue browsing, you accept the use of cookies. You can obtain more information about our Cookie Policy. Close