Zákonné upozornění
Prohlášení o ochraně soukromí
Inteplast, S.A. se zavazuje, že bude při vaší návštěvě webových stránek respektovat vaše soukromí. Inteplast, S.A. uloží osobní údaje pouze tehdy, pokud je poskytnete dobrovolně. S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s Organickým zákonem 15/1999, ze 13. prosince, o ochraně osobních údajů, a budou použity pouze pro zlepšení služby. Konkrétně budou tyto informace použity, pokud vás budeme chtít kontaktovat, zaslat vám informace o nových produktech a službách nebo nastavit webové stránky na míru tak, aby splňovaly vaše preference a odpovídaly vašim potřebám. V žádném případě Inteplast, S.A. neprodá tyto informace třetím osobám. Inteplast, S.A. přijme veškerá potřebná opatření, aby zabránila narušení, použití nebo nepovolenému přístupu k uloženým údajům. V každém případě máte možnost informace opravit, mít k nim přístup, vyjádřit svůj nesouhlas nebo požádat o vymazání níže popsaným způsobem.
Chcete-li se na cokoliv zeptat v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně soukromí, s vaší interakcí na těchto webových stránkách, nebo pokud chcete dostávat více informací od Inteplast, S.A., či chcete opravit nebo aktualizovat poskytnuté informace, neváhejte nás kontaktovat:

INTEPLAST, S.A. Industria Técnica del Plástico S.A.
Ctra. Camprodon Km.2. 17813
La Vall de Bianya, Girona – Spain
email: inteplast@inteplast.es/ lopd@inteplast.es
Práva duševního vlastnictví
Inteplast, S.A. je držitelem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví k URL www.inteplast.es, www.inteplast.cz, www.inteplastmedical.com, www.inteplastmedical.es www.inteplastmedical.cat a www.inteplast.cat. Je přísně zakázáno jakkoliv měnit nebo šířit veškerý obsah těchto webových stránek nebo jeho části, ať veřejné nebo soukromé povahy, bez předchozího výslovného a písemného souhlasu společnosti Inteplast, S.A. Jakýmkoliv jednáním, které by narušilo výše uvedené, může dojít k porušení práv duševního a průmyslového vlastnictví, jež jsou chráněna přepracovaným textem zákona o duševním vlastnictví. Takovéto chování bude důvodem pro zahájení právních kroků v souladu s platným trestným zákoníkem.

Zákonné informace o Inteplast, S.A. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku v Gironě, Vložka 1.136, List 32, svazek 131, Kniha 62, Oddělení 3ª, Zápis 1ª.- D.I.Č. A-17-020546
Práva k obrázkům: Inteplast, S.A.
Inteplast S.A.    Ctra. Camprodon km.2, 17813 Vall de Bianya    Tel. +34 972 29 30 03    info@inteplast.es    www.inteplast.es
Inteplast CZ.    Prumyslova 8, Verne Industrial Park, 43151 Klasterec nad Ohri    Tel. +34 972 29 30 03    info@inteplast.cz    www.inteplast.cz

We use web and third-party cookies to improve your user experience and our services by analysing your browsing on our website.

If you continue browsing, you accept the use of cookies. You can obtain more information about our Cookie Policy. Close