logo50anys
Inteplast Corporative 50 years

Reducimos los consumos energéticos en la planta de mezclas

INDUSTRIA TÉCNICA DEL PLÁSTICO, S.A ha llevado a cabo un proyecto de reducción de consumos energéticos en la planta de mezclas, mediante la sustitución de máquinas de inyección hidráulica tradicionales, con más de 20 años de antigüedad y baja eficiencia energética, por máquinas hidráulicas de nueva generación. Este proyecto ha sido realizado en las instalaciones de la planta de producción de Inteplast en Vall Bianya, para la fabricación de piezas de plástico.
El proyecto ha sido financiado a través de la línea de ayudas de Ahorro y Eficiencia energética en Pyme y Gran Empresa del sector Industrial, gestionada por el Instituto de la Diversificación de la Energía (IDAE) con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Desarrollo Sostenible 2014-2020.
La inversión asciende a 697.028 € y el importe de la ayuda es de 182.906 €

Foto de Riccardo Annandale en Unsplash

Inici construcció de la primera Nau
Crexíem en la producció de peces cosmètiques a més de peces tècniques
Inici col·laboració Robert Bosch
Creació sala blanca
Creixement sector mèdic

Inteplast 50 anys

Anys 70

A l’inici Inteplast va destinar els primers anys de vida a conèixer el procés d’injecció de plàstics i a trobar clients disposats a treballar amb una empresa de nova creació amb molta empenta però amb clares
mancances de coneixements tècnics. Va ser una etapa marcada per la recerca intensiva de clients, els quals eren, bàsicament, empreses locals que tenien la necessitat de produir un tipus de peça de menor
complexitat.

El següent pas vas ser la incorporació de Panasonic a la nostra base de clients. Això va significar un increment important de la demanda i la consolidació d’una facturació que permetia posar l’empresa en un altre estadi. Era la confirmació d’un projecte que havia començat pocs anys
abans.

Finalment, la dècada va donar l’oportunitat de col·laborar amb Unidad Hermética (fabricant de
compressors). Es va subcontractar la producció dels components plàstics per als motors de compressor.

Anys 80

Consolidades les produccions per als clients anteriors, la següent fita va ser la possibilitat de treballar per a Braun (fabricant de petits electrodomèstics). Creixíem en la producció de peces cosmètiques a més de peces tècniques. Però l’impuls definitiu en aquesta dècada va ser aconseguir entrar en la base de proveïdors de Schneider Electric (Merlin Guerin – Gardy).

No solament va ser una gran font de creixement per a la facturació, també va representar l’entrada en la producció de peces altament tècniques. 

Es va invertir en instal·lacions centralitzades d’assecatge de matèria primera. A més, es va haver de fer una evolució dels coneixements tècnics del procés d’injecció. Tot un repte que va permetre que s’evolucionés clarament cap una elevada tecnificació de l’empresa.

 

 

Anys 90

En aquesta dècada es va consolidar el creixement amb els clients del sector de l’automòbil, però només se servien peces a les plantes locals. En aquells moments hi havia una gestió descentralitzada de les compres i les plantes de components d’automoció situades en territori
espanyol tenien la capacitat de desenvolupar els seus propis proveïdors a nivell local. Però, des
d’Inteplast es va prendre la decisió estratègica d’adreçar-se a les centrals de compres d’aquestes empreses. Tots els casos van requerir un esforç molt important per poder ser
considerats com a proveïdors vàlids per a les plantes internacionals d’aquests grups
multinacionals. Per consolidar aquesta estratègia d’internacionalització es va començar a participar en fires
internacionals per promocionar l’empresa en l’entorn Europeu. Inicialment es va exposar a la
Midest de París i després, de forma periòdica, a la fira Fakuma (Alemanya).

Anys 2000

Aquesta dècada va ser molt important en la història d’Inteplast. La següent etapa de la internacionalització que es va iniciar la dècada anterior va ser la decisió de fundar una nova planta productiva a la República Txeca. La presència d’Inteplast en els centres de decisió ens permetia accedir a projectes molt importants i de peces cada cop més tècniques i complexes. A la vegada ens va arribar una pressió molt
important per apropar la nostra producció a les plantes productives dels nostres clients. El sector
de l’automòbil estava sotmès a pressions molt importants per reduir costos. Per això s’estava
deslocalitzant la producció des de l’Europa de l’oest cap als països de l’est amb costos de mà
d’obra molt menors. A la vegada necessitava que els seus principals proveïdors apropessin les seves plantes productives de components cap als nous centres de producció.

Anys 2010

Les tasques de desenvolupament del nou sector d’activitat donen fruits i se’ns nomina per desenvolupar una xeringa per a dosificació oral de medicament per a animals.
Un gran repte que va requerir un aprenentatge per dissenyar el producte, definir materials,
injectar els components i, posteriorment, fer un muntatge automàtic per lliurar el producte al client.
Aquesta producció requeria la necessitat d’una sala blanca per injectar el producte. Per aquest
motiu es va desenvolupar la primera sala blanca d’Inteplast i es va iniciar la producció durant el transcurs del 2013.

Anys 2020

El principi de la darrera dècada ha estat molt complicat. La gravetat de la pandèmia que hem patit ha fet trontollar tota la concepció del negoci que teníem. Hem passat sobtadament d’un creixement sostingut a nivell de grup, a una reducció de la demanda. Tot això, agreujat per una
incertesa total per poder preveure quines necessitats tindran els clients per als propers períodes.

Això ens obliga a ser molt àgils i dinàmics per poder adaptar-nos a la demanda canviant del
mercat.
En el sector de l’automòbil hem deixat d’orientar els nostres esforços en els clients i productes
específics per a combustibles fòssils. Destinem els recursos a la recerca de projectes per a cotxes híbrids o elèctrics.

Comparteix a:

error: El contingut de la pàgina està protegit